Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1952/UBND-NV
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1952 Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ....pdf
04 Quy định Tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý1.PDF
14 Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên...1.PDF
3. Mẫu số 01 (cán bộ).docx
4. Mẫu số 02 (công chức).docx
5. Mẫu số 03 (viên chức).docx
6. Mẫu số 04.docx
Bieu tong hop 1,1a,2,2a3,4,5 (kem theo CV danh gia CBCCVC 2022).xls
Cơ quan ban hành