Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
Số ký hiệu văn bản 1919/UBND-VHTT
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1919 Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới ....pdf
HD 1228 Bộ tiêu chí xóm NTM 2021.2025.pdf
QĐ 1465 ban hành Bộ TC xóm NTM...2022.2025.pdf
Cơ quan ban hành