Về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
Số ký hiệu văn bản 1914/UBND-VHTT
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1914 Về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.pdf
BC sáng kiến.docx
Mẫu số 01_ Bao cao HQAD, PVAH_ Cap co so.doc
Cơ quan ban hành