Về việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và kỹ năng quản lý trong cơ quan công sở
Số ký hiệu văn bản 1904/UBND-NV
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và kỹ năng quản lý trong cơ quan công sở
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1904 Về việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và kỹ năng quản lý trong cơ quan công sở.pdf
Cơ quan ban hành