Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng, công chức, viên chức hàng năm
Số ký hiệu văn bản 4783/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng, công chức, viên chức hàng năm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 4783 Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng, công chức, viên chức hàng năm.pdf
Cơ quan ban hành