Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2022
Số ký hiệu văn bản 297/KH-UBND
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 297 Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20.11.2022.pdf
Phu luc 1 Kem theo ke hoach_.doc
Cơ quan ban hành