Về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63
Số ký hiệu văn bản 1890/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1890 Về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.pdf
Tài liệu kèm theo CV Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.zip
Cơ quan ban hành