Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử
Số ký hiệu văn bản 296/KH-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 296 Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 59.2022.NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử.pdf
Cơ quan ban hành