Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 4765/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 4765 Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Trùng Khánh.pdf
Cơ quan ban hành