Về việc tổ chức tuyên truyền an ninh môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Số ký hiệu văn bản 1878/UBND-VHTT
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức tuyên truyền an ninh môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1878 Về việc tổ chức tuyên truyền an ninh môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.pdf
Kế hoạch tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.pdf
Cơ quan ban hành