Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 1865/UBND-NV
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1865 Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.pdf
ĐIỂM CHẤM SƠ BỘ CCHC THÁNG 10 NĂM 2022.xls
Cơ quan ban hành