Về việc xây dựng quy trình giải quyết nội bộ (không phải thủ tục hành chính)
Số ký hiệu văn bản 1871/UBND-NV
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc xây dựng quy trình giải quyết nội bộ (không phải thủ tục hành chính)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1871 Về việc xây dựng quy trình giải quyết nội bộ (không phải thủ tục hành chính).pdf
Cơ quan ban hành