Về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1850/UBND-VHTT
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày hiệu lực 02/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1850 Về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành