Về việc triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1839/UBND-TCKH
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1839 Về việc triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022.pdf
KH triển khai bộ chỉ số DDCI 2022.pdf
KH_nâng_cao_năng_lực_cạnh_tranh_cấp_huyện_DDCI 2022.pdf
Cơ quan ban hành