Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 28/10/2022
Số ký hiệu văn bản 913/BC-UBND
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày hiệu lực 31/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 28/10/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 913 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 28.10.2022.pdf
Cơ quan ban hành