Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 4602/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày hiệu lực 31/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 4602 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.pdf
31-10- Phụ lục đánh giá cấp độ dịch từ 24-10 đến 30-10.xlsx
cấp độ dịch theo TT 361 của TTYT từ 24.10 đến 30.10.2022.pdf
Tờ trình 361 của TTYT đánh giá cấp độ dịch từ 24.10 đến 30.10.2022.pdf
Cơ quan ban hành