Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 6) Truyền thông về giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
Số ký hiệu văn bản 289/KH-UBND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 6) Truyền thông về giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 289 Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 6) Truyền thông về giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành