Về việc rà soát hoạt động trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước
Số ký hiệu văn bản 1800/UBND-VHTT
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc rà soát hoạt động trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1800 Về việc rà soát hoạt động trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.pdf
Cơ quan ban hành