Về việc thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1794/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1794 Về việc thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành