Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm,phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 890/BC-UBND
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm,phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 890 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm,phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022.pdf
Phụ biểu KQ thực hiện các chỉ tiêu KH 2022.xls
Cơ quan ban hành