Về việc Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022
Số ký hiệu văn bản 1757/UBND-VHTT
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1757 Về việc Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10.2022.pdf
1559 221012_MICROSOFTTHANG10.2022.pdf
Cơ quan ban hành