Về việc đôn đốc nộp hồ sơ cơ quan, đơn vị, trường học, ban, ngành đạt chuẩn văn hoá năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1758/BCĐ
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc nộp hồ sơ cơ quan, đơn vị, trường học, ban, ngành đạt chuẩn văn hoá năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1758 Về việc đôn đốc nộp hồ sơ cơ quan, đơn vị, trường học, ban, ngành đạt chuẩn văn hoá năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành