Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 336/CTr_UBND
Ngày ban hành 12/03/2022
Ngày hiệu lực 12/03/2022
Trích yếu nội dung Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 336 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành