Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong 4 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 81/TB-HĐND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong 4 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Lịch tiếp dân
Lĩnh vực Lịch tiếp dân
Người ký duyệt Hoàng Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong 4 tháng cuối năm 2021.pdf
Cơ quan ban hành