Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trùng Khánh ngày 24/5/2020
Số ký hiệu văn bản 235/BC-BCĐ
Ngày ban hành 25/05/2020
Ngày hiệu lực 25/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trùng Khánh ngày 24/5/2020
Hình thức văn bản Chương trình[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 235 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trùng Khánh ngày 24.5.2020.pdf
Cơ quan ban hành