Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 21/5/2020
Số ký hiệu văn bản 226/BC-BCĐ
Ngày ban hành 22/05/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 21/5/2020
Hình thức văn bản Báo cáo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 226 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 21.5.2020.pdf
Cơ quan ban hành