Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Số ký hiệu văn bản 96/KH-UBND
Ngày ban hành 18/05/2020
Ngày hiệu lực 18/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 96 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.pdf
Cơ quan ban hành