Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc và xuất khẩu lao động 2020
Số ký hiệu văn bản 381/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 19/05/2020
Ngày hiệu lực 19/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc và xuất khẩu lao động 2020
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 381 Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc và xuất khẩu lao động 2020.PDF
Cơ quan ban hành