Về việc thực hiện các biện pháp trong giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời với khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 354/UBND-VP
Ngày ban hành 14/05/2020
Ngày hiệu lực 14/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện các biện pháp trong giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời với khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 354 Về việc thực hiện các biện pháp trong giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời với khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Trùng Khánh.pdf
Cơ quan ban hành