Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 09/5/2020
Số ký hiệu văn bản 191/BC-BCĐ
Ngày ban hành 10/05/2020
Ngày hiệu lực 10/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 09/5/2020
Hình thức văn bản Báo cáo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 191 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 09.5.2020.pdf
Cơ quan ban hành