Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 01/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2020
Ngày hiệu lực 05/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Quyết định[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 01Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.pdf
Quy chế hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016_2021.pdf
Cơ quan ban hành