Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 948/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2020
Ngày hiệu lực 24/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 948 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Trùng Khánh.pdf
Cơ quan ban hành