Về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc để chủ động ứng phó với tình hình dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 206/UBND-NV
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc để chủ động ứng phó với tình hình dịch Covid-19
Hình thức văn bản Chương trình[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 206 Về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc để chủ động ứng phó với tình hình dịch Covid-19.pdf
Cơ quan ban hành