Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương 2016
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày hiệu lực 27/06/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương 2016
Hình thức văn bản Nghị quyết[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 02_ Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách NN trên địa bàn và chi ngân sách địa phương 2016.PDF
Cơ quan ban hành