Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua năm 2019
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 26/02/2019
Ngày hiệu lực 26/02/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua năm 2019
Hình thức văn bản Chỉ thị[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01 Chỉ thị Về phát động phong trào thi đua 2019.PDF
Cơ quan ban hành