Thông báo kết luận cuộc họp BTC Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 2019
Số ký hiệu văn bản 17/TB-VP
Ngày ban hành 25/09/2019
Ngày hiệu lực 25/09/2019
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận cuộc họp BTC Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 2019
Hình thức văn bản Thông báo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Hoàng Văn Đông
Tài liệu đính kèm 17 Thông báo kết luận cuộc họp BTC Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 2019.PDF
Cơ quan ban hành