Phát động phong trào thi đua "Trùng Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017
Số ký hiệu văn bản 40/PĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2017
Ngày hiệu lực 19/01/2017
Trích yếu nội dung Phát động phong trào thi đua "Trùng Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Mông Văn Lục
Tài liệu đính kèm
40 Phát d?ng phong trào thi dua, Trùng Khánh chung s?c XDNTM nam 2017_1.PDF
Cơ quan ban hành