Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Ngày 19/10, Huyện ủy Trùng Khánh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Mã Thanh Hùng - Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Anh Quế TUV Bí thư huyện Ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Trùng Khánh, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Giải quyết tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết chế độ thương binh, liệt sỹ theo quyết đinh số 142 được 1.749 đối tượng, quyết định 62 được 3.528 đối tượng, quyết định 49 được 3.793 đối tượng. Tham mưu và đề nghị Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng được 05 nhà tình nghĩa; giúp địa phương tu sửa được 7km kênh mương, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà trên 500 ngày công; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên 1.067 lượt ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh Quế đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, dịch vụ thương mại. Quan tâm, huy động mọi nguồn lực cho việc xây dựng căn cứ hậu phương, các công trình trong khu vực phòng thủ huyện; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm cơ bản, vững chắc phục vụ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo BCH quân sự huyện tặng giấy khen cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết TW 8 khóa XI

Tại hội nghị, Đảng ủy quân sự huyện đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vũ Tới

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập