Đại hội Điểm Chi hội Nông dân Tổ dân phố 1, Thị trấn Trùng Khánh

Chi hội nông dân tổ dân phố 1, Thị trấn Trùng Khánh vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là chi hội đầu tiên được Hội Nông dân huyện Trùng Khánh chọn làm điểm tổ chức Đại hội chi hội nông dân cơ sở. 

BCH Chi hội nông dân tổ dân phố 1, Thị trấn Trùng Khánh ra mắt Đại hội

Tổ dân phố 1 hiện nay có 136 hộ với 544 nhân khẩu, trong đó hội viên nông dân có 54 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội không ngừng củng cố và phát triển; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương. Chi hội phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Điều lệ Hội nông dân các cấp tới 100% hội viên nông dân. Hàng năm, chi hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện nay, 01 hộ hội viên nông dân được công nhận SXKDG cấp Trung ương, 01hộ SXKDG cấp huyện. Qua bình xét hàng năm, 90% số hộ hội viên đạt gia đình văn hóa. Các phong trào của chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn.

 Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành chi hội nông dân tổ dân phố 1, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân thị trấn Trùng Khánh trong thời gian tới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội chi hội tổ dân phố1 đã biểu quyết thông qua 08 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% hội viên. Hằng năm kết nạp mới 01 hội viên trở lên. Số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt chỉ tiêu Hội cấp trên giao hàng năm. Chi hội hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

Văn Duy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập