Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trùng Khánh giao ban công tác ủy thác với các tổ chức CT-XH quý III năm 2022

Ngày 13/10, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trùng Khánh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội quý III; phuơng huớng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý VI năm 2022.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện giao ban với các tổ chức CT-XH nhận ủy thác

Trong quý III năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các tổ chức Chính trị - Xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, triển khai thực hiện các nội dung ủy thác. Tính đến 30/9/2022 , tổng nguồn vốn đạt 424.550 triệu đồng (trđ), tăng 5.371 triệu đồng so với quý II/2022 và tăng 42.323 trđ so với năm 2021. Doanh số cho vay quý III/2022 đạt 29.860 triệu đồng, với 260 lượt khách hàng được vay vốn. Lũy kế từ đầu năm đạt 127.173 triệu đồng với 2.260 lượt khách hàng vay vốn. Danh số thu nợ quý III/2022: 25.304 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đạt 84.645 triệu đồng, bằng 66,56% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đạt: 423.142 triệu đồng, tăng 4.556 triệu đồng so với quý II/2022, tăng 42.060 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 97% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2022 với 7.386 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ cho vay qua các tổ chức CT-XH đạt 422.656 triệu đồng, chiếm 99,89%/tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 4.556 triệu đồng so với quý II/2022, tăng 41.949 triệu đồng so với năm 2021. Về hoạt động của Tổ TK&VV: Đến 30/9/2022, toàn huyện có 275 Tổ TK&VV, bình quân 01 Tổ có 26 thành viên, dư nợ bình quân/Tổ là 1.537 triệu đồng. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV được xếp loại khá, tốt trở lên

    Trong quý IV/2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tập trung huy động nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt tổ chức giải ngân các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và các Nghị quyết khác đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra trục lợi, vi phạm chính sách; làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng...

Phòng giao dịch NHCSXH Trùng Khánh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập