Tổng số: 4030
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
445/BC-UBND 02/06/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 01/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
985/UBND-TCKH 02/06/2023 Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
160/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Trùng Khánh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
979/UBND-TNMT 02/06/2023 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 06/8 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
159/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
443/BC-UBND 01/06/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 31/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1155/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kihn tế xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền múi ( vốn sự nghiệp)
Lượt xem: 0
Tải về 0
440/BC-UBND 31/05/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 30/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
963/UBND-KTHT 31/05/2023 Về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
431/BC-UBND 30/05/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 29/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành