Tổng số: 4025
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1155/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kihn tế xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền múi ( vốn sự nghiệp)
Lượt xem: 0
Tải về 0
443/BC-UBND 01/06/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 31/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
963/UBND-KTHT 31/05/2023 Về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
440/BC-UBND 31/05/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 30/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
944/UBND-Vp 30/05/2023 Về việc đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 0
Tải về 0
946/UBND-VHTT 30/05/2023 Về việc thông tin, tuyên truyền nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 0
Tải về 1
431/BC-UBND 30/05/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 29/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
949/UBND-NNPTNT 30/05/2023 Về việc tham gia dự thi Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 4 - năm 2023 và gửi hướng dẫn Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 0
420/BC-UBND 29/05/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 26/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
421/BC-UBND 29/05/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 27/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành