Tổng số: 4041
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1015/UBND-NNPTNT 07/06/2023 Về việc gửi văn bản hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
462/BC-UBND 07/06/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 05-06/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
457/BC-UBND 06/06/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 04/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1003/UBND-TCKH 06/06/2023 Về việc Chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
1005/UBND-TCKH 06/06/2023 Về việc Cung cấp thông tin về những vướng mắc, bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
1009/UBND-VHTT 06/06/2023 Về việc Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1013/UBND-VHTT 06/06/2023 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch - dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
455/BC-UBND 05/06/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 02/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
456/BC-UBND 05/06/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 03/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
992/UBND-TCKH 03/06/2023 Về việc bổ sung báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành