Tổng số: 4849
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
193/KH-UBND 12/07/2024 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 -2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1380/UBND-VHTT 10/07/2024 Về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm
Lượt xem: 0
Tải về 0
1379/UBND-VHTT 10/07/2024 Về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
370/BC-UBND 10/07/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trên địa bàn năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
191/KH-UBND 10/07/2024 Kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đình Phong, Ngọc Côn năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
365/CTr-UBND 10/07/2024 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
189/KH-UBND 10/07/2024 Kế hoạch tiếp nhận viên chức giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Trùng Khánh năm học 2024-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
115/TB-UBND 10/07/2024 Thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Trùng Khánh năm học 2024-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1378/UBND-VHTT 10/07/2024 Về việc phối hợp tuyên truyền, đăng tải các tin, bài trên trang Fanpage - Trang thông tin điện tử huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
369/UBND-VHTT 10/07/2024 Báo cáo ngày Gia đình Việt Nam và các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành