Tổng số: 4806
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1188/UBND-VHTT 18/06/2024 Về việc đôn đốc tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng học trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 0
Tải về 0
1172/UBND-VHTT 17/06/2024 Về việc báo cáo số liệu lĩnh vực Thông tin cơ sở định kỳ và báo cáo trên phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ Thông tin cơ sở
Lượt xem: 0
Tải về 0
309/BC-UBND 15/06/2024 Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1166/UBND-VHTT 14/06/2024 Về việc tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
283/BC-UBND 10/06/2024 Báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
284/BC-UBND 10/06/2024 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân
Lượt xem: 0
Tải về 0
163/KH-UBND 10/06/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
162/KH-UBND 10/06/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trùng Khánh, năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1089/UBND-VHTT 07/06/2024 Về việc báo cáo kết quả thực hiện theo ngành, lĩnh vực phụ trách phục vụ cho xây dựng báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu của Ban thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 214-TB/TU ngày 17/7/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1071/UBND-GDĐT 06/06/2024 Về việc đôn đốc thực hiện rà soát, kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành