Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-phe-chuan-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-chi-ngan-sach-dia-phuong-phuong-an-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-nam-2020.pdf
Cơ quan ban hành