Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh, nhiệm kỳ năm 2019
Số ký hiệu văn bản 14/NQ- HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh, nhiệm kỳ năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-xac-nhan-ket-qua-bau-bo-sung-uy-vien-ubnd-huyen-tra-linh-nhiem-ky-nam-2019.pdf
Cơ quan ban hành