Nghị quyết cho thội làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết cho thội làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-hdnd-huyen-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành