Nghị định số 1622017NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Số ký hiệu văn bản 162/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/01/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Nghị định số 1622017NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nghi-dinh-so-162-2017nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-tin-nguong-ton-giao.pdf
Cơ quan ban hành