Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
Số ký hiệu văn bản 107/GM-UBND
Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày hiệu lực 02/10/2018
Trích yếu nội dung Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo mời họp
Người ký duyệt Hoàng Khánh Dương
Tài liệu đính kèm Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.PDF
Cơ quan ban hành