Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
Số ký hiệu văn bản 107/GM-UBND
Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày hiệu lực 02/10/2018
Trích yếu nội dung Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo mời họp
Người ký duyệt Hoàng Khánh Dương
Tài liệu đính kèm giay-moi-phien-hop-thuong-ky-thang-9-de-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-cac-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi-qpan-9-thang-nhiem-vu-giai-phap-thuc-hien-3-thang-cuoi-nam-2018.pdf
Cơ quan ban hành